Chcete pomôcť aj Vy?

——

Na stránke momentálne usilovne pracujeme!
Prosím ospravedlňte prípadné nedostatky alebo výpadky.

Meníme sa pre deti, od 1.1.2019 máme nový názov:

Menime_sa_pre_deti

Zriaďovateľ

Rozhodnutím Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava zo dňa 07.12.2012 sa s účinnosťou dňom 01.01.2013 zlučujú Detský domov so sídlom Rázusova č. 798/52, 014 01 Bytča, IČO 00185574 a Detský domov so sídlom Horný Kelčov č. 800, 023 55 Vysoká nad Kysucou, IČO 00517895.

Právnym nástupcom zlúčených detských domovov je Detský domov so sídlom Rázusova č. 798/52, 014 01 Bytča, IČO 00185574.

Právna forma: rozpočtová organizácia

Dodatok č.8

Zverejňovanie

Vyrocna_sprava_2017
Výročná správa NF 2017
Výberové konanie SP NP DEI III

Program_centra_pre_deti_a_rodiny_Bytca_1.4.2019

 

Odkaz na register OPK:

https://www.ropk.sk/index/index.php

Naša filozofia:

Prioritou všetkých zamestnancov je vytvorenie takého prostredia, ktoré by čo najúčinnejšie prispievalo k všestrannému a harmonickému rozvoju každého dieťaťa. Poskytnúť mu pocit pevného zázemia, bezpečia, lásky, porozumenia a pripraviť ho na samostatný život v budúcnosti.

Pevne veríme, že i s Vašou podporou a pomocou sa nám tento cieľ podarí splniť.

„Urobte si z lásky domov,

ktorý budete zdieľať.

Všetko, čo potom urobíte v tomto domove,

nepodľahne ani ohňu, ani meču

a bude nesmrteľné…“

(Oldřich Pšenička)