Úrad verejného zdravotníctva SR – informácie Covid-19

ŽSK – nové informácie Covid-19

ŽSK – Preventívne opatrenia koronavírus

Zverejňovanie

Zriaďovateľ

Rozhodnutím Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava zo dňa 07.12.2012 sa s účinnosťou dňom 01.01.2013 zlučujú Detský domov so sídlom Rázusova č. 798/52, 014 01 Bytča, IČO 00185574 a Detský domov so sídlom Horný Kelčov č. 800, 023 55 Vysoká nad Kysucou, IČO 00517895.

Právnym nástupcom zlúčených detských domovov je, po zmene názvu od 01.01.2019, Centrum pre deti a rodinu so sídlom Rázusova č. 798/52, 014 01 Bytča, IČO 00185574.

Právna forma: rozpočtová organizácia