Chcete pomôcť aj Vy?

POZOR!!! POZOR!!! POZOR!!!

V roku 2017 je možné poukázať 2% alebo 3% podielu zo zaplatenej dane na účet Neinvestičného fondu Zámok – na podporu deťom z Domova v Bytči. Neinvestičný fond  vznikol za účelom zlepšenia kvality života detí v domove, rozvoja rekreačnej a záujmovej činnosti a podpory vzdelávania. Taktiež podporuje aktivity zamerané na prevenciu drogových závislostí a kriminality a inej protispoločenskej činnosti a aktivity zamerané na sociálnu kultúrnu oblasť.

Tlačivo na stiahnutie tu: 2017_Vyhlasenie_o_poukazani_2_alebo3_percent_zo_zaplatenej_dane

 

Všetkým ľuďom s dobrým srdcom vopred ďakujeme.

 

Zriaďovateľ

Rozhodnutím Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava zo dňa 07.12.2012 sa s účinnosťou dňom 01.01.2013 zlučujú Detský domov so sídlom Rázusova č. 798/52, 014 01 Bytča, IČO 00185574 a Detský domov so sídlom Horný Kelčov č. 800, 023 55 Vysoká nad Kysucou, IČO 00517895.

Právnym nástupcom zlúčených detských domovov je Detský domov so sídlom Rázusova č. 798/52, 014 01 Bytča, IČO 00185574.

Právna forma: rozpočtová organizácia

Zverejňovanie

Odkaz na register OPK:

https://www.ropk.sk/index/index.php

 

Naša filozofia:

Prioritou všetkých zamestnancov je vytvorenie takého prostredia, ktoré by čo najúčinnejšie prispievalo k všestrannému a harmonickému rozvoju každého dieťaťa. Poskytnúť mu pocit pevného zázemia, bezpečia, lásky, porozumenia a pripraviť ho na samostatný život v budúcnosti.

Pevne veríme, že i s Vašou podporou a pomocou sa nám tento cieľ podarí splniť.

„Urobte si z lásky domov,

ktorý budete zdieľať.

Všetko, čo potom urobíte v tomto domove,

nepodľahne ani ohňu, ani meču

a bude nesmrteľné…“

(Oldřich Pšenička)