Chcete pomôcť aj Vy?

Chcete pomôcť aj Vy?

 

Nie všetci môžeme byť dennodenne po boku týchto detí, ale je veľa spôsobov, ako sa dá pomôcť. Významnou formou pomoci je poukázanie finančného príspevku na náš neinvestičný fond. Neinvestičný fond ZÁMOK – na podporu deťom z Domova v Bytči vznikol za účelom zlepšenia kvality života detí v domove, rozvoja rekreačnej a záujmovej činnosti a podpory vzdelávania. Taktiež podporuje aktivity zamerané na prevenciu drogových závislostí a kriminality a inej protispoločenskej činnosti a aktivity zamerané na sociálnu kultúrnu oblasť.

Tlačivá potrebné na poukázanie 2% na stiahnutie  tu:

Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby-za-rok-2018 (editovatelne)

Potvrdenie-o-zaplateni-dane-z-prijmov-zo-zavislej-cinnosti-editovatelne

 

Názov:                   ZÁMOK – na podporu deťom z Domova v Bytči, n.f.

Adresa:                 Rázusova 798/52, 014 01 Bytča

Č. účtu/IBAN:        SK 03 0200 0000  0025 3787 0451

Kód banky:           0200

IČO:                       42168554

DIČ:                       2022726904

KS:                         0308

VS:                        42168554

ŠS:

Všetkým ľuďom s dobrým srdcom veľmi pekne ďakujeme.